Zalen

Netwerkplein
Limousin 2
Wacky Learning Space
Demolab
Galloway
Dexter 11-13
Dexter 15-17
Dexter 19
Dexter 22-24
Dexter 26
Dexter 28
Rode Geus
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
Ontvangst
09:00 - 09:45
09:00 - 09:45
Netwerkplein

PAUZE
10:45 - 11:15
10:45 - 11:15
Netwerkplein

LUNCH
12:15 - 13:15
12:15 - 13:15
Netwerkplein

PAUZE
14:15 - 14:50
14:15 - 14:50
Netwerkplein

PAUZE
14:15 - 14:50
14:15 - 14:50
Netwerkplein

ZAALWISSELING
15:50 - 16:00
15:50 - 16:00
Netwerkplein

Borrel
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
Netwerkplein

Opening
09:45 - 10:00
09:45 - 10:00
Limousin 2

Keynote Martijn van Dam
10:00 - 10:45
10:00 - 10:45
Limousin 2

Martijn van Dam is lid van de Raad van Bestuur van de NPO en verantwoordelijk voor de portefeuille Technologie en Innovatie. Daarvoor is hij jaren actief geweest voor de PvdA in de Tweede Kamer en is hij vicefractievoorzitter geweest. Hij hield zich hier onder meer bezig met economische zaken, integratie, media en buitenlands beleid. Eind 2015 werd Martijn van Dam benoemd tot staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte-Asscher.

In zijn keynote neemt hij ons mee in hoe de publieke omroep omgaat met het veranderende medialandschap en de impact van technologische veranderingen. Ook gaat hij in op hoe de NPO-organisatie én de omroepen innovatie en ontwikkelingen op dit vlak vormgeven. Daarin signaleert hij parallellen in de onderwijswereld.

Afsluiting en keynote Paul Smit
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Limousin 2

Filosoof en cabaretier Paul Smit studeerde af op de \'Evolutie van het menselijk bewustzijn\' en schreef diverse boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Als spreker combineert hij humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding en verandering. Paul Smit gaat in een energieke presentatie in op vragen als: ‘Hoe kunnen we als mens flexibel en ontspannen in het leven staan en denken in mogelijkheden?’ en ‘Hoe ontstaat er verbinding, vertrouwen en creativiteit binnen een organisatie?’.

Afsluiting
16:45 - 17:00
16:45 - 17:00
Limousin 2

Deel en versnel je onderwijsinnovatie ideeën in de Wacky Learning Space
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Wacky Learning Space

Deel en versnel je onderwijsinnovatieve ideeën hier! In deze open en doorlopende innovatiesessie wissel je van gedachten met onderwijsvernieuwers over hoe je binnen je eigen onderwijsinstelling innovatie kunt versnellen. Of ga in gesprek met de keynotes.

Stel je vraag hier!

Knelpunten oplossen bij het invoeren van blended learning
13:15 - 14:15
13:15 - 14:15
Wacky Learning Space

Sprekers: Bianca van der Aalst (ROC van Amsterdam/MBO Collega Hulversum) & Anne Venema (Haagse Hogeschool)

In een intervisiesessie heeft de Special Interest Group (SIG) Blended Learning de knelpunten geïnventariseerdbij het invoeren van blended learning binnen enkele onderwijsinstellingen. De belangrijkste knelpunten hebben we opgenomen in een model. De SIG Blended Learning gaat graag met je in gesprek over deze (en andere?) knelpunten waar je binnen je instelling tegenaan loopt. Zo willen we met elkaar een vollediger beeld schetsen en tot mogelijke oplossingen komen.

Stel je vraag hier!

Learning spaces met SIG-leden
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
Wacky Learning Space

Een gesprek dat in de Wacky Learning Space niet mag ontbreken: hoe kunnen innovatieve onderwijsruimtes een didactische bijdrage leveren aan het leren van studenten? Deel je ideeën met de leden van de fonkelnieuwe Special Interest Group (SIG) Learning Spaces.

Stel je vraag hier!

Ervaar met eigen ogen, handen en oren tech-toepassingen in het hoger onderwijs
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Demolab

Laat je in het demolab onderdompelen in digitale toepassingen en ervaar hoe dit het onderwijs versterkt! Onderzoek met de HoloLense een zieke long, voer een VR intake gesprek met een zorgcliënt of oefen je presentatie skills voor een digitale klas. Experimenteer met digitale scheikundeproefjes, creëer op een hybride manier digitale afbeeldingen, en krijg je tips over studievaardigheden van een chatbot. Loop binnen, het demolab is de hele dag geopend.

Je vind er demo’s van Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, WisMon bèta-onderwijsinstituut, en SURF.

Ervaar met eigen ogen, handen en oren tech-toepassingen in het hoger onderwijs
13:15 - 14:15
13:15 - 14:15
Demolab

Laat je in het demolab onderdompelen in digitale toepassingen en ervaar hoe dit het onderwijs versterkt! Onderzoek met de HoloLense een zieke long, voer een VR intake gesprek met een zorgcliënt of oefen je presentatie skills voor een digitale klas. Experimenteer met digitale scheikundeproefjes, creëer op een hybride manier digitale afbeeldingen, en krijg je tips over studievaardigheden van een chatbot. Loop binnen, het demolab is de hele dag geopend.

Je vind er demo’s van Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, WisMon bèta-onderwijsinstituut, en SURF.

Ervaar met eigen ogen, handen en oren tech-toepassingen in het hoger onderwijs
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
Demolab

Laat je in het demolab onderdompelen in digitale toepassingen en ervaar hoe dit het onderwijs versterkt! Onderzoek met de HoloLense een zieke long, voer een VR intake gesprek met een zorgcliënt of oefen je presentatie skills voor een digitale klas. Experimenteer met digitale scheikundeproefjes, creëer op een hybride manier digitale afbeeldingen, en krijg je tips over studievaardigheden van een chatbot. Loop binnen, het demolab is de hele dag geopend.

Je vind er demo’s van Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, WisMon bèta-onderwijsinstituut, en SURF.

Schaalbaar online onderwijs en de veranderende rol van de docent
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Galloway

Spreker: Renée Filius & Kim Zunderdorp (UU)

Steeds vaker wordt er in het hoger onderwijs gekozen voor online onderwijs. Ook het aantal studenten per docent neemt toe. Dit was voor het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht aanleiding om op zoek te gaan naar schaalbare online onderwijsmethoden, die persoonlijk zijn, maar zonder dat de werkdruk voor de docent toeneemt. In deze sessie hoor je hoe de Universiteit Utrecht dit heeft aangepakt en welke resultaten dat opleverde. We gaan specifiek in op de rol van peer feedback en de veranderende rol van de docent. Aan de hand van verschillende aanbevelingen discussiëren we over wat dit betekent voor de docent en het beleid van de onderwijsinstelling.

Virtual & augmented reality in het medische onderwijs
13:15 - 14:15
13:15 - 14:15
Galloway

Sprekers: Arianne D. Pieterse, Franka Luk (LUMC) & Jelger Kroese (Universiteit Leiden)

Virtual reality (VR) en augmented reality (AR) zijn innovatieve digitale technieken die momenteel in het medisch onderwijs geïntroduceerd worden. VR biedt studenten de mogelijkheid om zich onder te dompelen in authentieke situaties die in de echte wereld moeilijk toegankelijk zijn of niet frequent voorkomen. AR verrijkt de werkelijkheid met 3D-hologrammen en geluid. Beide technieken stimuleren actief leren binnen een veilige leeromgeving, waarbij het leermateriaal zo vaak als nodig bekeken kan worden. Het LUMC en Centre for Innovation ontwikkelden samen meerdere VR- en AR- applicaties voor het onderwijs. In deze sessie zie je verschillende praktijkvoorbeelden van hoe deze applicaties worden ingezet in het onderwijs.

Het Beste Bachelor Spel - VU Student Analytics
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
Galloway

Spreker: Theo Bakker (VU)

Om het onderwijsbeleid en de begeleiding van studenten te verbeteren heeft de VU een spel ontwikkeld, waarmee medewerkers en docenten van bacheloropleidingen interventies kunnen naspelen. Het spel maakt gebruik van studievoortgangsdata en -analyses. Per opleiding is bekend hoeveel kans studenten hebben om uit te vallen, of door te sturen met een studieachterstand. Deze gegevens zijn van invloed op de kansen op succes in het spel, waardoor de spelers inzicht krijgen in het studieverloop van studenten. 

In deze workshop maak je kennis met dit spel. Je bespreekt met de andere deelnemers welke interventies ingezet kunnen worden om uitval te verlagen en doorstroom te verbeteren. Maar: studentenwelzijn, onderwijskwaliteit en kosten moeten in balans zijn, ook daarvoor moet je maatregelen bedenken. Door het gesprek dat op gang komt, krijgen beleidsmakers concrete ideeën aangereikt om studiesucces te verbeteren en de onderzoekers van het team Analytics stof voor vervolganalyses.

Studenten volgen in een flexibel onderwijsmodel, processmining?
11:15 - 11:45
11:15 - 11:45
Dexter 11-13

Spreker: Roland Ettema (OU)

Met process mining kun je inzicht krijgen in hoe in het werkelijke verloop van de onderwijslogistiek, inclusief het tijdsverloop, de rol van betrokken partijen, de variaties die plaatsvinden in de uitvoering, knelpunten et cetera. Process mining blijkt ook ideaal te zijn om de bewegingen van studentenpopulaties in een flexibel onderwijsstelsel te volgen. De inzichten die dit oplevert zijn vervolgens te gebruiken om het onderwijs te verbeteren.

Aan de slag met de strategische agenda digitalisering mbo
11:45 - 12:15
11:45 - 12:15
Dexter 11-13

Sprekers: Martijn Bijleveld (Sambo-ICT) & Leo Bakker (Kennisnet)

In het voorjaar van 2019 is de strategische agenda digitalisering mbo gepresenteerd, de gezamenlijke digitaliseringsagenda van de MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. Hierin staan 3 hoofdrichtingen:

1. Inhoud van het onderwijs aanpassen

2. Flexibilisering van het onderwijs realiseren

3. Digitalisering van het leren faciliteren

Onder leiding van 8 bestuurders uit het mbo zijn de thema’s per deelgebied uitgewerkt. Er is veel samenhang met digitaliseringsplannen binnen het hoger onderwijs, zoals het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, een initiatief van SURF, VSNU en Vereniging Hogescholen. In deze sessie gaan we met elkaar in discussie over onderwerpen uit de strategische agenda die raken aan het hoger onderwijs.

Een technorealistische visie op artificiële intelligentie voor leren en doceren
13:15 - 14:15
13:15 - 14:15
Dexter 11-13

Sprekers: Silvester Draaijer (VU) & Sharon Klinkenberg (UVA)

De verwachtingen van artificiële intelligentie (AI) voor leren en doceren zijn hooggespannen. Sommige ‘zieners’, laten we ze de technopositivisten noemen, voorspellen dat docenten en zelfs lerenden overbodig worden: alle systemen kennen je straks beter dan je jezelf kent. Anderen zien vooral beren op de weg. Zodra je met een AI-toepassing in de didactiek aankomt waarbij studenten automatisch worden gescoord, dwingt je privacy officer je in het defensief. Je kan de AI-toepassing misschien wel gebruiken, maar dan moet je zoveel waarborgen inbouwen dat het doel van de AI-toepassing verloren gaat. Bovendien gaat het er in het onderwijs om dat studenten leren. Wetende dat onze hersenen al 30.000 jaar ongeveer hetzelfde zijn zal AI daar weinig directe invloed op kunnen uitoefenen. Tenzij we onze hersenen wellicht aan draadjes kunnen hangen. Laten we dit de technopessimistische visie noemen. De vraag in deze sessie is: wat is een technorealistische visie op AI-toepassingen in leren en doceren? Welke roadmap voor brede inzet van AI in het onderwijs kunnen we verwachten?

Wat valt er te kiezen? Transparantie in het onderwijsaanbod door de OOAPI
14:50 - 15:20
14:50 - 15:20
Dexter 11-13

Sprekers: Jocelyn Manderveld & Herman van Dompseler (SURF)

Flexibilisering van het onderwijs moet het studenten makkelijker maken om ook buiten de eigen instelling onderwijs te volgen. Dat begint met inzicht in wat er eigenlijk te kiezen valt: studenten moeten zich kunnen oriënteren op het onderwijsaanbod van zowel hun eigen, als andere onderwijsinstellingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het onderwijsaanbod van instellingen op een uniforme wijze open beschikbaar komt. Samen met instellingen voeren wij een project uit om onderwijsaanboddata toegankelijk te maken via de Open Onderwijs API (OOAPI). Leer van de instellingen die zijn aangehaakt over wat er nodig is om onderwijsaanbod te ontsluiten en denk mee over hoe een landelijke onderwijscatalogus er in de toekomst uit kan zien.

Video-opdrachten voor studenten: Wat? Waarom? Hoe?
15:20 - 15:50
15:20 - 15:50
Dexter 11-13

Spreker: Mariet Vriens (KU Leuven)

Hoe kan je video-opdrachten inzetten om je studenten te activeren en welke leerdoelen kan je hiermee bereiken? Hoe begeleid je het beste een video-opdracht? In deze sessie probeer ik op al deze vragen een antwoord te geven. Daarvoor baseer ik me op de resultaten van 3 proefprojecten die het afgelopen academiejaar werden uitgevoerd aan de KU Leuven. Cocreatie van audiovisueel leermateriaal door studenten, academische video-essays en digital storytelling voor persoonlijke reflectie: ik deel graag hoe wij dit aanpakten en wat we daarvan hebben geleerd.

De gepersonaliseerde aanpak van Fontys Hogeschool ICT - verdiepingssessie
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Dexter 15-17

Spreker: Erdinç Saçan (Fontys)

Fontys Hogeschool ICT wil alles uit haar studenten halen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tijdens hun studie. De studieroute ‘ICT & Open Innovation’ heeft daarom afscheid genomen van tentamens, vakken, roosters en cijfers. Met een gepersonaliseerde aanpak staat niets het betekenisvol leren meer in de weg. Eric Slaats presenteert deze aanpak in de keynote op dinsdagmiddag. Tijdens deze verdiepende sessie komen studenten aan het woord die vertellen hoe hun opleiding nu is ingericht, waar ze tegenaan zijn gelopen en wat voor nieuwe experimenten er voor de toekomst op de planning staan.

Verrijk je didactiek met open leermaterialen
13:15 - 13:45
13:15 - 13:45
Dexter 15-17

Sprekers: Ria Jacobi (Inholland) & Nicolai van der Woert (Radboudumc)

In het open onderwijs ligt de focus de laatste jaren op het toepassen van open leermaterialen in de onderwijspraktijk (Open Educational Practices). De vraag die daarbij centraal staat is welke didactische werkvormen (beter) mogelijk worden als je open leermaterialen (Open Pedagogy) deelt en hergebruikt.

De SIG Open Education schreef in 2019 een whitepaper met als doel om het bewustzijn over Open Educational Practicesen Open Pedagogy te verhogen. In deze sessie presenteren we deze whitepaper. Ook inventariseren we de ervaringen die de deelnemers hebben met het toepassen van open leermaterialen.

Deze sessie is geannuleerd
13:45 - 14:15
13:45 - 14:15
Dexter 15-17

De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
Dexter 15-17

Sprekers: Pascal Koole & Leo Bakker (Kennisnet)

ICT-bekwaamheid van docenten in het beroepsonderwijs verbeter je met een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ICT. Maar hoe doe je dat effectief? We hebben dit onderzocht en 2 praktische programma’s ontwikkeld: een modelaanpak en een Peergang. De modelaanpak geeft aan hoe je de i-coach als instrument invoert, de Peergang is voor de i-coaches zelf, waarbij 6 rollen van de i-coach worden getraind: trainer/coach, veranderkundige, onderwijskundige, adviseur en technovator. We bieden de content van de modules open source en volledig online aan. We nemen je in deze sessie graag mee in de opzet en leerpunten uit de online pilots en laten je ook een stukje meebeleven!

Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende videoskills-toolbox
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Dexter 19

Sprekers: Ilse Sistermans (UM), Hilke van Nasseau (UT), Jantine te Molder (Saxion) & Martijn Hoeke (Van Hall Larenstein)

De opnamefaciliteiten in collegezalen en/of DIY screencast-software van de meeste onderwijsinstellingen zijn niet voldoende voor effectief gebruik van video in het onderwijs: veel docenten hebben ondersteuning nodig bij het creëren en het inzetten van onderwijsvideo’s. In deze interactieve sessie delen we niet alleen onze aanpak, maar ook het (open) online materiaal voor het trainen en ondersteunen van medewerkers. Ook inventariseren we welke aanpak en kennis bij de deelnemers aanwezig is. Daarna gaan we aan de slag om de eerste kaders te scheppen voor een instellingsoverstijgende toolbox voor de ontwikkeling van videoskills.

Instrumenten voor een waardevolle digitale leeromgeving
13:15 - 13:45
13:15 - 13:45
Dexter 19

Sprekers: Nico Juist & Herman van Dompseler (SURF)

De basis voor deze sessie is de publicatie \'Handreiking gebruikerservaring van de digitale leeromgeving\' (maart 2019). We geven inzicht in de verschillende facetten die samen bijdragen aan een waardevolle gebruikerservaring én daarmee aan een waardevolle leeromgeving. Met deze sessie willen we je helpen om je huidige en toekomstige leeromgeving te toetsen op waardevolle gebruikerservaring. Én stimuleren we je om er direct mee aan de slag te gaan.

Technologieverkenning: click & play voor educatieve applicaties
13:45 - 14:15
13:45 - 14:15
Dexter 19

Sprekers: Herman van Dompseler, Frank Niesten & Ronald Ham (SURF)

In het Digitale leeromgeving-project van SURF zijn we bezig met een technologieverkenning rondom een \'click & play\'-oplossing voor educatieve applicaties. Het idee voor deze oplossing is dat educatieve applicaties op één plek zijn verzameld en dat ze te gebruiken zijn in de test-leeromgeving van SURF. Aaanleiding voor deze technologieverkenning is om te kijken hoe instellingen te ontzorgen bij het ontwikkelen van een leeromgeving. Ook willen we leveranciers helpen met het aansluiten van applicaties op de testomgeving. Tijdens de sessie willen we de resultaten van de technologieverkenning toetsen en gezamenlijk brainstormen over de gewenste invulling en gebruikerservaring.

Iedere student voorbereid op college door samen te annoteren
14:50 - 15:20
14:50 - 15:20
Dexter 19

Sprekers: Koos Winnips, Hans Beldhuis & Vincent de Boer (RUG)

Zou het niet prachtig zijn als iedere student zich voorbereidt op college? Dat je tijdens college discussieert over de belangrijkste onderwerpen van een tekst, en de basics overslaat? Herontwerp van vakken en het gebruik van software (Perusall) maakt dit mogelijk. Studenten annoteren en reageren online op elkaars annotaties. Kunstmatige intelligentie helpt de docent met beoordelen en samenvatten van de belangrijkste punten. Op de Universiteit Groningen zijn nu meer dan 100 vakken op deze manier ondersteund. In deze sessie ervaar je hoe Perusall werkt en wat het kan betekenen voor je onderwijs.

Betere peer feedback door het beoordelen van beste bijdrages
15:20 - 15:50
15:20 - 15:50
Dexter 19

Spreker: Cora Busstra (WUR)

Peer feedback wordt binnen het hoger onderwijs steeds vaker ingezet. Helaas ontbreekt soms de gewenste diepgang. Het doel van dit project is om peer feedback op innovatieve wijze in te richten en te beoordelen. FeedbackFruits en Wageningen University hebben daartoe een tool ontwikkeld voor fair participation grading: een eerlijke beoordeling van peer feedback. Hiermee kunnen studenten zelf hun beste bijdrages verzamelen, die vervolgens worden beoordeeld door de docent. Fair participation grading is via experimenteel onderzoek geëvalueerd. Het didactisch concept en de eerste resultaten presenteren we tijdens de SURF Onderwijsdagen.

Wat is een edubadge en wat kan ik ermee?
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Dexter 22-24

Sprekers: Jenny de Werk (SURF), Harrie van der Meer (HvA/UVA), Marijn Post (WUR & HAN), Sylvia Moes (VU), Douwe van der Leij, Jaap van der Veen (NHL Stenden) & Anneke van Dijk (Deltion)

Het hoger onderwijs kiest steeds meer voor online onderwijs. Ook neemt het aantal studenten per docent toe. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee onderwijsinstellingen digitale credentials kunnen uitreiken: edubadges. Studenten kunnen daarmee zichtbaar maken welke specifieke onderwijseenheden zij hebben gevolgd en over welke vaardigheden zij beschikken. 17 instellingen hebben dit jaar eerste ervaringen opgedaan met het uitreiken van edubadges. Deltion, NHL Stenden, WUR/VU/HvA presenteren in deze sessie hun ervaringen met edubadges: waarom en hoe zetten zij badges in de context van hun onderwijs in? Bijvoorbeeld: hoe passen edubadges in de international classroom? Hoe ontwikkel je vanuit de bibliotheken (WUR, VU & HvA) een instellingsoverstijgende edubadge voor informatievaardigheden? Uiteraard demonstreren de instellingen hoe je edubadges kunt uitgeven en organiseren in de edubadges-pilotinfrastructuur. We sluiten af met een doorkijk naar de toekomst: wat ligt er in het verschiet voor de edubadges?

Trendradar Onderwijsvernieuwing
13:15 - 14:15
13:15 - 14:15
Dexter 22-24

Spreker: John Doove (SURF)

In deze interactieve sessie kijken we vooruit: wat zijn de trends en vernieuwingen die in het onderwijs op ons af komen? Aan de hand van de Trendradar gaan we in op vragen als: hoe disruptief zijn de trends en hoeveel invloed hebben we er zelf op? Welke trends bieden kansen voor vernieuwing en verbetering van hoger onderwijs? Welke trends vragen om samenwerking binnen SURF en welke trends niet? Een leuke en nuttige sessie om trends op waarde te schatten en dit mee te nemen in de (meer)jarenplannen binnen je instelling.

Onderwijsinnovatie in de digitale leeromgeving die continue in beweging is
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
Dexter 22-24

Sprekers: Lilian Boerboom (Universiteit Leiden), Lianne van Elk & Nico Juist (SURF)

Veel hoger onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op orde krijgen van hun digitale leeromgeving (DLO), een omgeving die bestaat uit een complex geheel van verschillende systemen en applicaties. Een digitale leeromgeving vraagt om continue verbetering en optimalisatie. Het onderwijs is immers altijd in beweging en stelt voortdurend nieuwe eisen aan ‘het systeem’. Het organiseren van regie op het verbeterproces is daarom belangrijk en tegelijkertijd een uitdaging. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor gestandaardiseerde werkwijzen zodat de digitale leeromgeving overzichtelijk blijft voor studenten en docenten? En hoe zorg je dat er ruimte is voor experimenten en vernieuwende onderwijsvormen die niet meteen in een hokje te plaatsen zijn? In deze postersessie laten medewerkers van verschillende onderwijsinstellingen en leden van de SIG DLWO je zien hoe zij werken aan het optimaliseren van hun leeromgeving en hoe ze hierbij de regie voeren.

Succesvol Online Opleiden? 5 tips & tricks vanuit Vlerick's 100% Online MBA
11:15 - 11:45
11:15 - 11:45
Dexter 26

Spreker: Maarten van der Biest (Vlerick Business School)

Ontdek hoe Vlerick Business School zijn online MBA geoptimaliseerd heeft met Canvas om een flexibele en betrokken leeromgeving te creëren. Je zal er horen hoe we komen tot een online leertraject dat gebruik maakt van een combinatie van online rollenspellen, webinars, interactieve tools en videos om deelnemers te laten leren met impact en interactie.

Adoptieaanpak: een nieuwe werkomgeving die wél gebruikt wordt
11:45 - 12:15
11:45 - 12:15
Dexter 26

Sprekers: Lieke Rietrae, Loes van Dril (work21) & Heleen Hesselink (Saxion)

De werkdruk in het onderwijs is het hele jaar hoog. Lange dagen, geleefd worden door je lesrooster en achterlopen met je e-mail. Je digitale werkomgeving slim inzetten kan de werkdruk verlagen. Bij Hogeschool Saxion hebben we een nieuwe digitale werkomgeving (Office 365) in gebruik genomen. In deze sessie laten we zien hoe je ervoor zorgt dat docenten zo\'n nieuwe omgeving niet alleen gaan gebruiken, maar ook slim gaan gebruiken. Een kijkje in de \'adoptiekeuken\' van work21: de praktische adoptieaanpak, lessons learned, tops en flops. Geen rocket science, maar wel een wereld van verschil.

Hoe bespaart bedrijfsvoering belangrijke tijd en euro’s voor het onderwijs?
13:15 - 13:45
13:15 - 13:45
Dexter 26

Sprekers: Peter Wemmenhove (Interim Management Onderwijs) & Ron van den Akker (Oracle)

Onderwijs Instellingen zijn volop bezig met de vervangingsvraag van verouderde Back-Office Applicaties naar nieuwe Cloud Applicaties. Domeinen zoals Finance, HR, Student Informatie, Inkoop, Projecten, Planning en Rapportage worden steeds meer ondersteund met Cloud Applicaties. Een unieke kans om Best Practice, Professionalisering en Uniformisering door te voeren op de bedrijfsprocessen. Mooie doelen, maar hoe komt de onderwijs instelling daar? Is het verstandig om per individueel domein of domein overstijgend te werk te gaan? Hoe kan de vervangingsvraag leiden tot een kostenbesparing, het verhogen van het gebruikersgemak en maximale innovatie voor het onderwijs en de medewerker? Wat zijn de lessons learned en de valkuilen van deze vervangingsvraag? Deze sessie gaat in op de voor- en nadelen van elke strategie gevoed met praktijkvoorbeelden vanuit Onderwijs Instellingen in Nederland en de UK.

Begrotingsgemak voor onderwijsinstellingen
13:45 - 14:15
13:45 - 14:15
Dexter 26

Spreker: Ronald Huisinga (Axians)

Het opstellen van de jaarlijkse begroting is voor grotere onderwijsinstellingen vaak een hele klus. De welbekende ‘Excel carrousel’ kost tijd, is foutgevoelig en minder betrouwbaar. Axians helpt onderwijsinstellingen het hele proces van plannen, budgetteren en prognosticeren efficiënter en effectiever uit te voeren. Met behulp van Jedox (Enterprise Performance Management tooling) verminder je de complexiteit en is het mogelijk de (meerjaren) begroting voor financiën, personeel, studenten en investeringen snel en gemakkelijk op te stellen. Maak in deze sessie aan de hand van een praktijkcase bij Hogeschool Rotterdam (39.000 studenten) kennis met deze oplossing.

Werf meer studenten door compleet inzicht in de 'Student Journey'!
14:50 - 15:20
14:50 - 15:20
Dexter 26

Sprekers: Vincent Revenboer (Cobra CRM) & Bjorn Letink (Aventus)

Hoe oriënteren studenten zich op hun vervolgopleiding in het MBO/HBO/WO? Welke keuzes maken zij en hoe maak je deze keuzes inzichtelijk? Hoe verzamel en structureer je deze informatie zodat een 360-graden blik op (potentiële) studenten ontstaat? En niet te vergeten: hoe gebruik je deze kennis om doeltreffender en klantgerichter te werk te gaan?

Aventus en Cobra CRM nemen u mee in hun gezamenlijke inspanningen om te komen tot een zogenoemde ‘Connected Campus’: een omgeving die een 360-graden blik biedt op de (potentiële) student tijdens zijn/haar student journey.

Altijd, Overal en met Any BYODevice studeren en werken met KPN Edu Workplace
15:20 - 15:50
15:20 - 15:50
Dexter 26

Sprekers: Phil Morgan (Software 2) & Robbert Kelder (KPN Werkplek)

KPN EDU Workplace is een ADaaS dienst (Application Delivery as a Service). Hiermee wordt optimale flexibiliteit gerealiseerd voor zowel de studenten, medewerkers als de beheerders. Het is dan mogelijk om vrijwel alle applicaties op elk moment en vanaf elk (eigen) device te gebruiken, zowel on-line als off-line. De student experience wordt hiermee optimaal en het beheer (packaging en licentiemanagement) wordt gemakkelijker. Hierdoor en door het betalen op basis van gebruik wordt een kostenbesparing gerealiseerd.

LXP voor het MBO: oneindige mogelijkheden tot relevant lesmateriaal
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
Dexter 28

Sprekers: Theo Broeren, Antoine Michels (Stichting Praktijkleren) & John May (Creative Learning)

Stichting Praktijkleren heeft een modern leerplatform ingericht voor alle ICT-opleidingen in het mbo. In dit Learning Experience Platform (LXP) staat content centraal: ICT-opleidingen kunnen er leermiddelen vinden, maken en delen. Op dit platform wordt lesmateriaal gepubliceerd van Stichting Praktijkleren en partners, o.a. Linkedin Learning, en wordt geselecteerd materiaal via externe bronnen geplaatst. Verder kunnen docenten eigen lesmateriaal delen. Het LXP heeft ook een communityfunctie waarop onder andere docenten hun ervaringen kunnen uitwisselen. We laten je in deze workshop graag de oneindige mogelijkheden van het leerplatform ervaren aan de hand van een aantal opdrachten.

Sneller, flexibel en gepersonaliseerd: met digitaal formatief toetsen kan het
13:15 - 14:15
13:15 - 14:15
Dexter 28

Sprekers: Jane Groenendijk (ROC van Twente) & Wil de Groot-Bolluijt (GrootBolwerk)

Formatief toetsen in combinatie met feedback geven biedt goede mogelijkheden om onderwijs flexibel en gepersonaliseerd aan te bieden. Een digitale itembank is het ideale middel om – direct na het beantwoorden van de vraag – de feedback te presenteren. Maar maakt het onderwijs daarvan wel optimaal gebruik? Dat bespreken we met voorbeelden en uitkomsten van het onderzoek ‘Effectieve feedback tijdens formatief digitaal toetsen’. Onderwerp van discussie is: welke betekenis heeft het inzetten van formatieve toetsen met feedback voor de student, de docent en het leerproces?

Machine learning: de toekomst van het onderwijs?
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
Dexter 28

Spreker: Caspar Greeven & Caspar van Leeuwen (SURF)

Machine learning is steeds vaker in het nieuws. Ook op het gebied van onderwijs beginnen slimme, zelflerende algoritmes een grotere rol te spelen. Deze sessie start met een overzicht van de geschiedenis van machine learning en deep learning. Welke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag? Hoe worden deze technieken op dit moment al toegepast, zonder dat we het zelf doorhebben? Daarna gaan we zelf een zelflerend algoritme bouwen, dat gebruik maakt van beeldherkenning. Neem je laptop mee, als je wilt meedoen.

Universiteitsbrede 360graden-VR-pilot voor immersieve leerervaringen
11:15 - 11:45
11:15 - 11:45
Rode Geus

Sprekers: Thomas Felix Ginn & Leontine van Melle (Centre for Innovation, LEI)

Vier jaar geleden startte het Centre for Innovation, onderdeel van Universiteit Leiden, met experimenteren met de mogelijkheden voor immersieve leerervaringen. Deze ontdekkingstocht resulteerde onder andere in een grootschalige, universiteitsbrede 360graden-VR-pilot. Tijdens deze sessie delen zij de inzichten die tijdens de gebruikerstesten zijn opgedaan. Hoe organiseer je een pilot rondom een nieuwe technologie? Hoe vertaal je een academisch concept naar een VR-leerervaring? En de belangrijkste vraag: werkt het? 

Demystifying AI: een realistische verkenning
11:45 - 12:15
11:45 - 12:15
Rode Geus

Sprekers: Thijs van der Horst & Duuk Baten (SURF)

Artificiële Intelligentie (AI) is één van de meest besproken technologieën van het moment. Maar wat is het nu eigenlijk? Wat betekent het, wat hebben we eraan en waar moeten we op letten? In een vogelvlucht gaan we langs de vele aspecten van deze technologie en proberen we een en ander in perspectief te plaatsen, van deep learning tot AI Bias.

Mondelinge pleitvaardigheden oefenen in een VR-rechtszaal
13:15 - 13:45
13:15 - 13:45
Rode Geus

Sprekers: Sylvia Moes (VU) & Gert-Jan Verheij (RUG)

PleitVRij, een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, is een virtuele rechtszaal ontwikkeld door de RUG en de VU. In deze virtuele omgeving kunnen studenten hun mondelinge pleitvaardigheden oefenen. Studenten ontmoeten elkaar live in deze omgeving en op afstand, zodat interactie mogelijk is. Via een app geven studenten elkaar feedback in teams. De beoordelingscriteria in deze app zijn afgestemd met de input van een klankbordgroep. Daarin zaten docenten van andere wo-instellingen en medewerkers vanuit de beroepspraktijk van Orde van Advocaten en rechterlijke macht.
In deze sessie krijg je uitleg over het onderwijskundig concept achter PleitVRij: wat was het probleem en hoe hebben we dat aangepakt. Ook vertellen we je wat de meerwaarde van de oplossing is, hoe studenten en docenten hebben gereageerd en hoe het technisch is opgelost. Ook willen we met je van gedachten wisselen over hoe dit concept schaalbaar zou kunnen zijn naar andere instellingen.

Incremental Grading: Studenten als eigenaar van beoordelingen en het beoordelingsproces
13:45 - 14:15
13:45 - 14:15
Rode Geus

Sprekers: Christian Köppe & Alex Lodder (UU)

Tijdens deze sessie maak je kennis met Incremental Grading, een integrale aanpak van beoordelen gebaseerd op verschillende praktijkvoorbeelden. De studenten zijn in deze aanpak de eigenaar van het proces en leren tegelijkertijd om hun eigen werk correct te beoordelen. De nadruk ligt daarbij op groei en verbetering en op een goed overzicht over de voortgang van het leerproces. Dit gaat middels feedback (gericht op het verleden) én feed forward (gericht op de toekomst). Verder laten we zien hoe je Incremental Grading via tooling goed ondersteunt. Zo kan de aanpak voor zowel studenten als docenten soepel worden toegepast en geïntegreerd in het onderwijsproces.

Zalen
Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata Online en blended onderwijs Emerging tech
Naar digitale open leermaterialen (Digitale) leeromgeving, learning spaces Gepersonaliseerd onderwijs
Digitaal toetsen Flexibel onderwijs organiseren